Пројекат

Зелена привреда Србије

Пројекат „Зелена привреда Србије“ осмишљен је да „Zero Waste“ принцип приближи локалним самоуправама, привреди и грађанима четири изабране општине у Србији а у циљу додатног усклађивања Србије са преузетим обавезама из Поглавља 27 за приступање Србије Европској Унији.

Пројекат

Циљеви пројекта

Помоћ локалној привреди

Пружање конкретне помоћи локалној привреди у прилагођавању својих производних процеса

Системска подршка

Успостављање системске подршке привреди и целокупном друштву на нивоу јединица локалне самоуправе

Подизање свести

Рад са грађанима на подизању свести о потреби за бољим управљањем прехрамебеним отпадом и значајем „Zero Waste“ принципа

Локације

Пројекат спроводимо у општинама

Пирот

Сремска Митровица

Пријепоље

Косјерић