Пројекат

Светионик знања

„Светионик знања“ је пројекат који спроводи Асоцијација за Афирмацију Културе – АСК (afirmacijakulture.org) а који подстиче средњошколце да кроз креативан и поучан вишемесечан рад савладају основе писања пројеката као и презенетовање истих.

Пројекат „Светионик знања“ представља такмичење 48 средњошколаца из 12 локалних заједница подељених у тимове. Сваки тим чини четворо средњошколаца треће и четврте године. Уз стручно вођење ментора и координатора из омладинске организације, тимови ће радити на осмишљавању идеје која ће унапредити живот у њиховој средини. Теме на које ће се осмишљавати пројекти су: информационе технологије, заштита животне средине, јавно здравље и друштвена одговорност и активизам. На пројекту учествује 12 градова из Републике Србије.

Прва фаза

Семинар

48 средњошколаца учествује на тродневном семинару  где имају прилику да се упознају са концептом пројекта, као и својим вршњацима и обавезама које им следују након првог догађаја.

Сврха семинара је да их упознамо са основним појмовима писања пројеката,  маркетинга, финансија и активизма уопште.

Семинар се састоји од предавања, радионица,  разговора са менторима, као и рада на мини пројектима.

Друга фаза

Рад на идејама

Након повратка кући учесници настављају са интензивним радом.

Једном седмично одржавају се вебинари на којима се обрађују разне теме које ће им помоћи у усавршавању идеје, као и у јавном наступу.

Вебинаре држе стручњаци , и сама сврха вебинара је да хронолошки прати процес рада на пројекту.

Сваки вебинар прати мини задатак у виду анкете где се проверава њихово знање из одређених области.

Сваки тим има по три провере напретка са организацијом на којима се проверама њихов рад на пројекту и помажемо их да се сам пројекат што боље обликује.

Трећа фаза

Завршни догађај

На завршном догађају  најбољих 6 тимова представља осмишљене пројекте пред стручним жиријем, сачињеним од представника компанија у Србији са јаком традицијом друштвене одговорности.

Стручни жири, као и публика, бирају победнике, а компанијама је отворена могућност да одлуче и подрже тим по свом избору, након завршетка такмичења, и помогну им у реализацији пројекта.

Четврта фаза

Јавне презентације

Најбоља 3 тима ће имати прилику да организују, уз нашу помоћ и финансирање, догађаје у својим градовима.

 Представиће своје идеје и тражити подршку од локалне самоуправе, локалне привреде, цивилног друштва и младих у циљу реализације својих идеја.

Svetionik znanja 3.0

Himna generacije